SSUCv3H4sIAAAAAAAACpRSu27DMAzcC/QfDM0xalt5OWOHbgW6Bx0omY6FKFKgR4sgyL9XsqxCS4du4vF45JG6Pz9VFWFgBSeH6h6jEAspvXUGnNAqwM1qwQ2qAU2J4CCcNgJkCTJwfFJwwQAqL2WEH3OSWAfOW7Sx2QJxcHgKGgn8lUgTHVNc5cScDBUhRV4RvLu9vIGd4pyrgmE9i4x3YTlKCQq1tyTnU98/RD9QXyX+Qyw9PrN3OKHit9leYdugREi2j4lKzt8OzaVcBPhB6GIHX5qDjARaKF2N4EKdijLtpvkmuYxrr5yJI5Bsg0itr8CCr0M1Bk3M+ATWBvqQ8aIRDz9AX4o+SrvZwKJKhnC3GLa0a+h+09Fdt6Xdru03CyHdehJBZx4nC4WYn8VQWhdxArLmtG/4tqmhbbp6jS2t97Tf1WwYR7ZhHWXjNiz+8QMAAP//AwCACgiwtQIAAA==

Negativni vplivi družabnih medijev na samopodobo mladostnic

Družabni mediji so v današnjem svetu prisotni praktično vedno in povsod – po njih posegamo takoj, ko se zbudimo, med prostim časom in preden zaspimo. Kar petina mladostnikov na njih dnevno preživi pet ur ali več. Nedavne raziskave razkrivajo, da sta tudi zaradi tega lahko ogrožena počutje in samopodoba še posebej mladih deklet.

Družabni mediji so polni prikazov popolnih posameznikov, ki živijo »popolno« življenje. Pri tem seveda ne gre spregledati dejstva, da s pomočjo filtrov družabnih medijev to dosežejo le navidezno ter da je resničnost v večini primerov zelo drugačna od prikazanega. Ne glede na to obstajajo skupine ljudi z nizko samopodobo, ki jih take objave še toliko bolj zaznamujejo in v njih vzbudijo občutek negotovosti in tesnobe.

Skupina ljudi, ki je najbolj ranljiva za primerjavo svojega videza z drugimi, so mladostnice, nagnjene k perfekcionizmu. V nedavnih raziskavah je bilo razkrito, da je perfekcionizem med mladimi vedno bolj v porastu, kar pa je skrbi vzbujajoče, saj lahko za sabo prinese zelo negativne posledice, kot so depresija, motnje hranjenja ali celo misli o samomoru.

Osebam, ki ob vsakodnevnem pregledu družabnih medijev občutijo tesnobo in sebe nenehno primerjajo z drugimi, se zatorej priporoča čim manj uporabe le teh. Priporoča se tudi odstranitev profilov oseb, ki povzročajo negativne občutke in dvome.  

Vir: The Conversation, 3.11.2021

 

VIR: SAFE.SI