SLOVENIJA

Od 1. aprila velika novost za starše

Očetje bodo imeli po novem 60 dni starševskega dopusta, s krajšim delovnikom bosta lahko delala oba starša.

1. aprila se začnejo uporabljati spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so jih poslanci sprejeli 24. novembra lani. Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, rojenih od 1. aprila 2023 dalje. Zdaj ima oče 30 dni očetovskega dopusta, mati 105 materinskega, oba skupaj pa še 260 dni starševskega dopusta. Po novem bo imel oče 15 dni očetovskega dopusta in 160 dni starševskega, od tega 60 dni neprenosljivega. Materinski dopust ostaja enak, mati pa bo imela po novem 160 dni starševskega dopusta, od tega 60 dni neprenosljivega.

V praksi bo imel oče več dopusta V praksi se bo najbrž najpogosteje zgodilo, da bo oče sto dni starševskega dopusta prenesel na mater, ki bo tako kot doslej “na porodniški” 365 dni (105 dni materinskega dopusta plus 160 dni starševskega plus sto dni starševskega dopusta, ki ga bo nanjo prenesel oče). Oče bo imel v tem primeru 15 dni plačanega očetovskega dopusta ob rojstvu otroka in še 60 dni plačanega starševskega dopusta, ki ga bo lahko izkoristil do otrokovega osmega leta starosti. Ta rok je ena od pomembnejših novosti, doslej je bilo treba očetovski dopust porabiti do zaključka otrokovega prvega razreda, kar je starše postavljajo v različen položaj in ustvarjalo dodatno potrebo po preverjanju na centrih za socialno delo.

Če bi mati ves starševski dopust prenesla na očeta, bi bila doma 165 dni ali slabega pol leta (105 dni materinskega dopusta plus 60 dni neprenosljivega starševskega), oče pa bi bil lahko doma 275 dni ali dobrih devet mesecev (15 dni očetovskega plus 160 dni starševskega plus 100 dni starševskega dopusta, ki bi ga nanj prenesla mati) Kot pravi minister Luka Mesec, izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov novele. Novosti zakona so namenjene tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Oba starša lahko delata s krajšim delovnikom Pomembna novost ja namreč tudi to, da lahko krajši delovnik zaradi starševstva po novem koristita oba starša, čas za koriščenje pa ne bo več do zaključka prvega razreda, ampak do otrokovega osmega leta starosti. Ukinja se tudi obveznost, da eno leto to ugodnost koristi drug starš.

Doslej je lahko eden od staršev delal štiri ure, nista pa smela oba starša delati vsak po šest ur, od 1. aprila pa bo mogoče tudi to. Za “manjkajoče” ure starš ne prejme plače, mu pa država zanje plača prispevke. Skupaj lahko starša koristita do 20 ur skrajšani delovnik, torej kot če bi eden delal štiri ure. Lahko bo torej eden delal pet ur drugi pa sedem, oba po šest ur dnevno ali oba po sedem ur dnevno. Možne so sicer tudi vmesne variante, saj se določi tedensko in ne dnevno število ur (na primer en starš 27 in drugi 33). V januarju 2023 je s krajšim delovnikom delalo 13.647 staršev, od tega je bilo le 334 očetov in 13.313 mater. 

Prvo višje izplačilo bo maja “Delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID) (tj. plačilo, ki ga prejme starš, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni) bodo po novem lahko v večjem obsegu (20 ali 30 ur tedensko) prejemali tudi starši otrok, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu, vendar nekaj časa preživijo tudi doma.

V primeru, da je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge,” so še pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Celotni znesek DPID se bo dvignil z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače. Prvo višje izplačilo bo maja, zanj ni treba vložiti vloge.

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, rojenih od 1. aprila 2023 dalje, ostale spremembe pa od 1. aprila 2023.

Več na: https://www.zurnal24.si/slovenija/od-1-aprila-velika-novost-za-starse-403417 – www.zurnal24.si

 

vir: zurnal24.si – foto: simbolična fotoografija