PCR test in hitri test zadovoljujeta za vstop v državo? - savinjska.info

PCR test in hitri test zadovoljujeta za vstop v državo?

PCR test po novem ni edini test, ki zadovoljuje za prehajanje meje na mejnih prehodih. Pri testiranju s hitrimi testi, ki so po novem vstopnica za prečkanje meje, bodite pozorni, kje bodo ti izvedeni!

Nobeden od teh testov ne sme biti starejši od 48 ur!

Od 9. januarja 2021 dalje PCR test ni več edini test, s katerim lahko prečkate mejo. Po novem lahko za prehod meje predložite tudi negativen hitri antigenski test (HAG). Spreminjajo se tudi pravila glede držav, v katerih boste test izvajali, in sicer

  • PCR test lahko po novem naredite tudi v tretji državi izven, ki je Evropske unije,
  • hitri antigenski test mora biti opravljen v državi članici Evropske unije ali državi iz schengenskega območja.

PCR test mora biti opravljen pri priznani inštituciji, če bo ta iz tretje države!

Za veljaven PCR test sešteje test, ki je bil izveden pri organizaciji/posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznala kot ustrezna in verodostojna. Seznam ustreznih organizacij je na voljo na spletni strani NLZOH

PCR test ali hitri antigenski test v izogib karanteni!

Oseba, ki je ob vstopu v Republiko Slovenijo s strani policije napotena oziroma ji je odrejena karantena na domu, lahko izolacijo doma prekine, če opravi negativni PCR test. PCR test lahko opravi 5 dni po napotitvi v karanteno.

Novi ukrepi pa predvidevajo, da se karantena po 5 dneh lahko prekine ne glede na državljanstvo, kar pomeni, da jo lahko prekinejo tudi tuji državljani.

PCR test ali hitri test nista zahtevana pri določenih izjemah!

PCR test ali hitri test ni obvezujoč pri prihodu iz države na rdečem seznamu le za nekatere izjeme. Prehod meje brez karantene je dovoljen številnim izjemam, na seznam pa so dodatne tudi osebe, ki

  • dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

 

VIR: DATA.SI