Prijava računa v tujini je nujna! FURS poziva k prijavi! - savinjska.info

Prijava računa v tujini je nujna! FURS poziva k prijavi!

Prijava računa v tujini, ki ga odpre fizična oseba, mora biti izvedena v roku 8 dni od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti. Prijava računa v tujini je potrebna, če gre za plačilne račune (TRR), depozitne račune, skrbniške račune itd. FURS opozarja, da je prijava računa v tujini obvezna. Če boste podatke sporočili sami, še preden bo do podatka o Vašem računu v tujini pride FURS, se lahko izognete kazni.

Prijava računa v tujini za podjetje

Tudi podjetja morajo poskrbeti, da je prijava računa v tujini pravočasno opravljena in tako izpolniti svoje obveznosti do davčne uprave.

FURS periodično opravlja preglede ali imajo poslovni subjekti odprte transakcijske račune. V kolikor podjetja nimajo odprtega poslovnega računa v Sloveniji, FURS zazna kršitev 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun, in sicer ne glede na to, če v določenem času morebiti niso poslovno aktivni.

Poslovanje brez transakcijskega računa predstavlja prekršek po 14. a točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2, za katerega se samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo do 10.000 evrov, pravna oseba pa se kaznuje z globo 30.000 evrov. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba poslovnega subjekta, in sicer z globo do 4.000 evrov.


Seveda pa ni nujno, da imate odprt račun v Sloveniji, izberete lahko tudi tuje ali on-line banke, vendar poskrbite, da je opravljena prijava računa v tujini.

Prijava računa v tujini – kako in kje

Prijava računa v tujini se lahko odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali preko obrazca DR-02 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v rubriko 10 podatke o tujem računu). K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Obvezna prijava računa v tujini – kaj so izjeme?

Prijava računa v tujini ni potrebna, če gre za naslednje račune: Bet365 britanska stavnica, Skrill predplačniški račun, Paypal, Monese.

 

VIR: DATA.SI