Varovane kategorije delavcev - savinjska.info

Varovane kategorije delavcev

Varovane kategorije delavcev uživajo zaščito na delovnem mestu. Katere so varovane kategorije delavcev in zakaj, si preberite v tem članku. Na Pravnike v podjetju Data d.o.o. se po pravni nasvet pogostokrat obrnejo ravno t.i. varovane kategorije delavcev. To so določene kategorije delavcev, ki so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi in zato potrebujejo posebno varstvo, ki jim ga nudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju »VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV«. Te varovane kategorije delavcev, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, so predvsem zaščitene v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Slednje  pa je podrobneje pojasnjeno v določbah glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Varovane kategorije delavcev

Med varovane kategorije delavcev spadajo:

 • ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih),
 • nosečnice in starši,
 • delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti,
 • invalidi in
 • starejši delavci.

Varstvo žensk

Tudi ženske so varovana kategorija delavcev. ZDR-1 ureja prepoved opravljanja podzemnih del za ženske, hkrati pa tudi določa nekatere izjeme. Izjeme so taksativno naštete (npr. vodilne osebe, osebe zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah).

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva

ZDR-1 pa ne samo v posebnem oddelku zakona (varstvo nekaterih kategorij delavcev) varuje noseče ženske, temveč na več mestih v zakonu ureja pravice, ki pripadajo delavkam zaradi nosečnosti (varovane kategorije delavcev). Obenem pa delodajalcem nalaga spoštovanje določb v zvezi z nosečnostjo, kot na primer določb glede:

 • prepovedi drugačnega obravnavanja delavke, ki je noseča;
 • prepovedi poizvedovanja o nosečnosti;
 • prepovedi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Posebno varstvo med nosečnostjo in starševstvom je zagotovljeno tudi v zvezi z nočnim in nadurnim delom. ZDR-1 določa, da delavec, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem. ZDR-1 zagotavlja pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta.

Med varovane kategorije delavcev spadajo tudi tisti, ki še niso dopolnili 18 let starosti

Mladostniki, stari med 15 in 17 let, lahko veljavno sklepajo pogodbe o zaposlitvi. Čeprav še niso polnoletni, se torej lahko redno zaposlijo. Vendar pa takšni mladostniki spadajo med posebej verovane kategorije delavcev, zato zanje veljajo določene omejitve in ugodnosti.


Delavcu, ki je mlajši od 18 let, se tako ne sme naložiti dela, ki:

 • se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
 • objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti,
 • vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje,
 • vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
 • vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti,
 • vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij,
 • ne sme se jim naložiti nadurnega dela,
 • prepoved opravljanja nočnega dela;
 • ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

Med varovane kategorije delavcev spadajo tudi invalidi

Zagotovljeno je varstvo tako delovnih invalidov kot tudi invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida. Delovnemu invalidu se na podlagi preostale delovne zmožnosti zagotavlja pravice iz invalidskega zavarovanja. ZDR-1 še v ostalih  določba ureja varstvo invalidov (odklonitev napotitve v tujino zaradi invalidnosti, trajanja letnega dopusta, prepoved diskriminacije,…).

Varstvo starejših delavcev

Kdaj delavec pridobi status starejšega delavca opredeljuje Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) v 197. členu.  Ta člen določa, da delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec). Gre torej za delavca, ki je dopolnil 55 let.

Starejši delavec ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. Poleg tega pa starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

 

VIR: DATA.SI(DATA D.O.O.)AVTORICA: FOTO: PIXABAY