Za nova delovna mesta v SAŠA regiji - savinjska.info

Za nova delovna mesta v SAŠA regiji

V četrtek, 9. julija 2020, je v Vili Široko v Šoštanju v organizaciji Kluba podjetnikov SAŠA regije potekalo tradicionalno poletno srečanje podjetnic in podjetnikov. Ob skupni pobudi Gospodarske zbornice Slovenije, Mestne občine Velenje in Kluba podjetnikov SAŠA regije so oblikovali iniciativo SAŠA 5.0 s ciljem za strateško preusmeritev SAŠA regije, saj se nahaja na točki preloma v pomembno gospodarsko in družbeno prestrukturiranje. Glavni cilj je do leta 2025 ustvariti 1.000 novih visokotehnoloških delovnih mest, do leta 2035 pa še dodatnih 2.500. Strateški dokument SAŠA 5.0 nastaja ob usmeritvah predsednika kluba Vladimirja Pogača, podpredsednika kluba in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Boštjana Gorjupa in podžupana Mestne občine Velenje Petra Dermola.

Na okrogli mizi je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek povedal, da je SAŠA regija gospodarsko močna in da bodo za prestrukturiranje regije in razvoj gospodarstva viri financiranja v naslednji finančni perspektivi na voljo, izjemno pomembna pa bo stopnja pripravljenosti projektov. Sogovorniki Boštjan Gorjup, Tanja Skaza, Brigita Kropušek Ranzinger, dr. Matej Lahovnik, Jure Podkrižnik in Peter Dermol so na situacijo in prihodnji razvoj pogledali z različnih vidikov. V prihodnje bo v regiji z načrti podjetij ustvarjenih 700 novih delovnih mest (Gorenje Hisense, BSH, Podkrižnik, Turna …), kar navdaja z optimizmom. Smeli cilji bodo uresničljivi le, če bodo podjetja, kot nosilci gospodarskega razvoja in snovalci ambicioznih projektov, sodelovala med seboj in z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami ter državnimi in lokalnimi odločevalci. 


Za učinkovito iskanje virov financiranja bodo skrbeli vsi trije deležniki, in sicer Mestna občina Velenje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Klub podjetnikov SAŠA regije, saj je potrebno sistematično prestopiti k črpanju nepovratnih in povratnih sredstev, tako iz podnebnega sklada, platforme za pravičen prehod premogovnih regij, kot tudi solidarnostnega sklada EU za blažitev posledic korona virusa.

 

 

VIR: VELENJE.SIFOTO: VELENJE.SI

X