Zbližajmo se! spletno druženje članov Društva paraplegikov JZ Štajerske - savinjska.info

Zbližajmo se! spletno druženje članov Društva paraplegikov JZ Štajerske

Celje, 18. 11. 2020 – Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je organiziralo najštevilčnejše druženje svojih članov – tudi stanujočih v Domovih starejših občanov po širši Savinjski regiji – na spletu. Tudi ta čas je prepotreben za druženje – in če ne gre drugače, je šlo prek spleta.  Dogodek, ki so ga popestrili gosti presenečenja,  je pomagal izpeljati Zavod VOZIM. 

 

Invalidne osebe – paraplegiki, sploh starejši, spadajo v rizično skupino v času epidemije Covid-19.  V Društvu paraplegikov Jugozahodne Štajerske (v nadaljevanju DPJZŠ), ki združuje osebe s poškodbo hrbtenjače, kot posledico nesreč in bolezni, je povprečna starost članov 57 let. A delovanje društva, ki je hkrati eno najdejavnejših v Sloveniji,  temelji na ohranjanju socialnih stikov, športnem udejstvovanju, druženju in izmenjevanju izkušenj, pa tudi medsebojni psihološki pomoči oseb s podobnimi izkušnjami t.i. peer-to-peer metodi. 

 

Letošnja situacija s Covid-19 je praktično onemogočila druženja med člani. Športno udejstvovanje, obiski članov, kulturno druženje in srečevanja v prostorih društva so ustavljena. Vse omenjeno pa za člane, med katerimi so nekateri skoraj odrezani od vsakdana tudi zaradi nezmožnosti uporabe osebnih avtomobilov, povzroča še dodatno osebno stisko. 

 

Zato smo naše člane s poškodbo hrbtenjače povezali preko spletnih orodij. Vključili smo vse – tudi tiste, ki so v Domovih starejših občanov v širši Savinjski regiji in so v  težkih časih še bolj izolirani in socialno izključeni.

 

Članom DPJZŠ smo tako omogočili, da so sodelovali na prireditvi Zbližajmo se!, kjer smo jim pripravili tudi glasbeno presenečenje. Vse za njihovo boljše počutje in večjo povezanost.

Zbližajmo se! Spletni dogodek članov Društva paraplegikov JZ Štajerske.

Kontaktirali smo vseh osem domov starejših občanov, v katerih živi deset članov DPJZŠ. Našemu vabilu so se takoj odzvali, saj se kljub tej težki situaciji trudijo ohranjati stike z bližnjimi za njihove stanovalce. Vsem članom, ki so v domovih so namreč omogočili povezavo, da so sodelovali na dogodku.

Hkrati smo poklicali tudi vse tiste člane, ki niso vešči uporabe novih tehnologij in računalnikov, ter jih povezali s pomočjo njihovih sorodnikov ali znancev.

 

Dogodek je povezovala Andreja Kukovič. Skrita glasbena gosta pa sta bila duet Marina Klinc Oset in Franjo Oset, sicer član glasbene skupine Modrijani. Predstavila sta se tudi dva naša člana, Darja Jerala in Peter Planinšek, ki sta kljub hudi telesni prizadetosti v teh časih našla dovolj motiva za aktivno življenje in ustvarjanje – slikanje z usti, fotografiranje, učenje in poučevanje jezikov – ter se nista prepustila malodušju. 

 

»Vsi smo ugotovili, da so tovrstna druženja nujna, sploh za nas, ki smo gibalno ovirani in potrebujemo stike z drugimi, pa tudi če so to le prek spleta. Zato pozivamo in spodbujamo tudi ostale organizacije, da se tega lotijo čim prej. Trenutna situacija nas je sicer fizično ločila, vendar nam tehnika zaenkrat omogoča spletno povezovanje in izmenjevanje izkušenj, kar pa se je izkazalo za zelo pozitivno in dobro sprejeto,« je povedal Janez Hudej, dolgoletni predsednik DPJZŠ, ki je v letošnjem letu predsedovanje predal novi generaciji.

 

Nov predsednik Matej Lednik, ki je predsedniški mandat prevzel v začetku letošnjega leta, je poudaril: »Danes, ko gledam vse vesele obraze naših članov prek spleta, vidim, da so druženja članov resnično nujna in potrebna – ne le zaradi druženja samega, pač pa pripadnosti, vlivanja volje, motivacije in izmenjave izkušenj. In s tovrstnimi spletnimi srečanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«

 

Druženje preko spletnih orodij je ta trenutek edini način, da smo lahko našim članom pomagali pri premagovanju »turobnih dni«, kot je dneve izolacije poimenoval eden od udeležencev srečanja. Prepričani smo, da nam je to v celoti uspelo, saj se je kar 33 članov – tako od doma kot iz 8 domov starejših občanov. Mnoge smo letos videli prvič in izjava nekaterih udeležencev nas je prepričala, da bomo spletna druženje še ponovili.

 

Kontakt: Janez Hudej, predstavnik DPJZŠ, tel.: 041 801 620, e-mail: janez.hudej@guest.arnes.si 

 

VIR: VOZIM, zavod za inovativno izobraževanje