Dnevnica tujina in Slovenija: nas čaka dvig? - savinjska.info

Dnevnica tujina in Slovenija: nas čaka dvig?

Dnevnica tujina in Slovenija – gre za povprečen strošek, ki ga imajo zaposleni (s prehrano in prenočevanjem) na službenem potovanjuVišina dnevnice je odvisna od tega, v kateri državi je pot opravljena, od trajanja potovanja in zajtrka, če pot vključuje prenočevanje. Ali bo v letu 2021 dnevnica tujina višja? Kolikšna pa bo dnevnica za Slovenijo?

Dnevnica tujina in Slovenija: kako je urejena?

Skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov pripada zaposlenem dnevnica, ki je obračunana skladno z dolžino potovanja, prenočiščem in zajtrkom.

Dnevnica tujina in Slovenija vedno pripada za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se jo v urah, torej od dneva in ure začetka potovanja do dneva in ure zaključka. Iz skupnega števila ur potovanja se izračuna število polnih dnevnic (za vsakih 24 ur potovanja), za preostale ure pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.


Dnevnica tujina in Slovenija: kolikšna je vrednost dnevnice v Sloveniji?

DOLŽINA POTOVANJA ZNESEK ZNESEK, ČE STROŠKI PRENOČEVANJA VKLJUČUJEJO TUDI PLAČILO ZAJTRKA
nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 21,39 evra 21,39 evra 19,25 evra
nad 8 do 12 ur znaša dnevnica 10,68 evra 10,68 evra 9,08 evra
nad 6 do 8 ur znaša dnevnica 7,45 evra 7,45 evra

Dnevnica tujina in Slovenija: kolikšna je vrednost dnevnice v tujini?

Za službena potovanja v letu 2021 potrebno upoštevati višino dnevnic, kot jo navajamo v nadaljevanju. V preglednici navajamo zneske dnevnic za izbrane države, celoten seznam držav oziroma mest z zneski dnevnic pa najdete tukaj.

DRŽAVA DNEVNICA TUJINA 2020 DNEVNICA TUJINA 2021
Avstrija 49 55
Francija 49 55
Švica 44 55
Nemčija 49 55
Črna gora 36 40
Bosna in Hercegovina 36 40
Hrvaška 36 40
Italija 49 55
Srbija 36 40
Rusija 36 40

 

VIR: DATA.SI