Od 1400 živil pri 1/3 ugotovili razlike v sestavi za ista oziroma podobna živila - savinjska.info

Od 1400 živil pri 1/3 ugotovili razlike v sestavi za ista oziroma podobna živila

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

JRC, Skupno raziskovalno središče, je končno objavilo svojo dolgo pričakovano poročilo oziroma predstavitev rezultatov testiranja ocene pojava dvojne kakovosti živil. Pregledali so skoraj 1400 živil iz 128 različnih grup živil iz 19-ih držav članic EU. ZPS je prispevala slovenske vzorce (skupno več kot 90 vzorcev).

 Ključne ugotovitve

  • Za 23 % izdelkov je bilo določeno, da je vsebina enaka, tako na sprednji strani embalaže kot tudi v sestavi, 27 % proizvodov pa ima značilne razlike tako pri predstavitvi na sprednji strani embalaže kot tudi v sami sestavi.
  • Pri tretjini izdelkov z identično ali podobno predstavitvijo izdelka na sprednji strani embalaže so ugotovili razlike v sestavi:

        – 9 % ( od vseh izdelkov) ima prednjo stran enako po vsej EU, a drugačno sestavo.

        – 22 % izdelkov, ki so na prednji strani predstavljeni na podoben način, imadrugačno sestavo.

Ali torej obstajajo razlike med izdelki z vzhod-zahod EU trga?

Študija ugotavlja, da ni značilnih razlik med izdelki, dostopnimi na vzhodu ali zahodu EU.

Poročilo s prilogo seznama vseh izdelkov, vsebuje popis sestavin in prehranske sestave vzorcev ter slike. Vključuje tudi odgovore oziroma pripombe proizvajalcev oziroma lastnikov blagovnih znamk na zaznane razlike, ki pa vedno niso prepričljive

Na ZPS smo začudeni, da niso izvedli nadaljnjih preskušanj (senzorične in analitske) za tiste podskupine oz. za izdelke, za katere se je izkazalo, da so različni.

Poročilo sicer navaja, da razlike v sestavi nujno ne pomenijo tudi razlike v kakovosti, zato pričakujemo, da se bo začela razprava o tem, kaj sploh pomeni »znatna » razlika.

Skupni trg prehranskih izdelkov ne obstaja

Na ZPS izpostavljamo problem dokazovanja značilnih razlik (na kar smo že opozarjali), tudi zato, ker nimamo skupnega trga za hrano, ampak zgolj nacionalne trge za razliko od drugih potrošnih dobrin.

V Sloveniji smo pri analizi problematike združili moči z MKGP/ Urad za varno hrano in ustrezno izpostavili slovensko problematiko. Tovrstnega sodelovanja pa si želimo tudi v prihodnje.

Na rednem sestanku posvetovalnega odbora European Consumer Consultative Group pri DG Justice, kjer ZPS zastopa interese slovenskih potrošnikov, so nam danes podrobneje predstavili razpis preko katerega namerava EK sofinancirati potrošniške organizacije za nadaljnje preverjanje problematike dvojne kakovosti na notranjem trgu. Podporo EK delu potrošniških organizacij na ZPS pozdravljamo, saj bo omogočila sodelovanje pri analiziranju in nadaljnjih razpravah o problematiki dvojne kakovosti na trgu.

Breda Kutin, predsednica ZPS

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI