Izredni dopust zaradi selitve – ali in kdaj vam pripada? - savinjska.info

Izredni dopust zaradi selitve – ali in kdaj vam pripada?

Izredni dopust zaradi selitve v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ni urejen. Ali torej delavcu sploh pripada?

Pravica do letnega dopusta in druge plačane odsotnosti z dela

Vsak delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Minimalno trajanje letnega dopusta je določeno z zakonom. Zakon prav tako opredeljuje primere, ko je delavec upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin. Pri tem pa izredni dopust zaradi selitve ni predviden.

Plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin

 Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin do skupaj največ sedem delovnih dni v koledarskem letu.  In sicer ima delavec pravico do odsotnosti najmanj en delovni dan za vsak naveden posamezni primer:

  • lastna poroka,
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujša nesreča, ki zadane delavca,
  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Selitev tako zakonsko ni predvidena kot osebna okoliščina, zaradi katere bi bil delavec upravičen do odsotnosti.


Izredni dopust zaradi selitve po kolektivni pogodbi

Ne glede na zgoraj navedeno pa izredni dopust zaradi selitve delavcem priznavajo nekatere kolektivne pogodbe. Tako na primer Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine priznava delavcem 1 dodatni dan plačane odsotnosti za selitev, ki je v interesu delavcu. Če je delavčeva selitev v interesu delodajalca, pa delavcu pripadata 2 dneva plačane odsotnosti.

Izredni dopust zaradi selitve v skladu z internimi akti

 Glede na to, da je letni dopust z zakonom pomanjkljivo urejen, kolektivne pogodbe pa za vse dejavnosti niso sprejete, je za urejene odnose z delavci priporočljivo, da delodajalec pravila glede letnega dopusta uredi s posebnim internim aktom oziroma pravilnikom.

V pravilniku o letnem dopustu delodajalec ustrezno uredi tudi ostale primere plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin delavca. Med temi pa je lahko tudi izredni dopust zaradi selitve delavca.

 

VIR: DATA.SI

X